Aftørring af hænder med papir eller håndtørrer - hvad er bedst?

Aftørring af hænder med papir eller håndtørrer - hvad er bedst?

I mange år har man været vant til at tørre hænderne med papir eller håndtørrer efter besøg på offentlige toiletter, toiletterne på studiet eller på arbejdspladsen. I de senere år er der sågar kommet en ny version af håndtørreren, hvor man sænker hænderne ned i en maskine, som aktiveres og blæser store mængder luft på hænderne til de er tørre.

Men når det kommer til god håndhygiejne, hvad er da den bedste måde at tørre hænderne på? Er der overhovedet nogen forskel?

Papir eller håndtørrer - hvad er mest hygiejnisk?

Første skridt mod god håndhygiejne er, at vaske sine hænder ordentligt efter toiletbesøg. En undersøgelse foretaget af GfK Norm viser, at 77 % blandt kvinder og 70 % blandt mænd mener, at det er meget vigtigt at vaske hænder efter et besøg på offentligt toilet. Bagsiden er dog, at det er langt fra alle som formår at vaske deres hænder ordentligt.

God håndhygiejne opnås ved, at gnide hænderne mod hinanden med sæbe og varmt vand i cirka 20 sekunder. Dette er noget som få mennesker formår at gøre efter hvert toiletbesøg. Er hænderne ikke rene, og tørrer man dem med papir, vil man overføre nogen af de tilbageværende bakterier til papiret. Det samme gør sig dog ikke gældende ved brug af håndtørrer, hvor bakterierne bliver på hænderne selv efter de er tørret.

Når brugen af håndtørrer og papir sammenlignes i forhold til hygiejne, viser forskning da også, at man skal være påpasselig med brugen af dem. Studier har konkluderet, at papir reducerer bakterier med op til 77 %, hvorimod antallet af bakterier på hænderne stiger med op til 42 % ved brug af håndtørrer.

Dette skyldes, at den traditionelle håndtørrer ikke kun tørrer hænderne når de blæser, men samtidig spreder potentielle sundhedsskadelige bakterier i luften omkring dig. Resultater viser, at der er op til 27 gange flere bakterier i luften omkring en håndtørrer end ved brug af papir. Samtidig bliver bakterierne hængende i luften i op til 15 minutter efter at håndtørreren er blevet brugt. Dette skyldes, at en håndblæser tager luft fra rummet man er i, altså toilettet man står på, og blæser den op eller ned på hænderne - og der er som bekendt mange bakterier på toiletter.

Sjældent har folk tålmodighed til at lade hænderne tørre helt i en håndtørrer. Bakterier lever og spreder sig i fugtige miljøer, hvilket få personer er klar over. Lader man derfor sine hænder lufttørre, vil man risikere at den tilbageværende mængde af bakterier vil stige, selv efter effektiv håndvask.

Samtidig er de nyere håndblæsere oversete, når det kommer til rengøring. Hvis man rammer en af siderne med hænderne, kan der blive overført bakterier fra den forrige person, da blæseren ofte ikke er rengjort indvendigt.

Måske netop derfor foretrækker 7 ud af 10 danskere at tørre hænder med papirhåndklæder, når de har vasket hænder. Brancher med høje hygiejnestandarder, fx kirurger i hospitalsbranchen, ville aldrig gøre brug af en håndtørrer, da den simpelthen ikke er hygiejnisk nok. Her bruger man papir til aftørring af hænderne før alle operationer.

Dyrere i drift, men langt mere hygiejnisk

En sammenligning af papir og håndblæsere viser, at papir er dyrere i drift, men at håndblæseren er dyrere i indkøb. Udgifterne til håndblæsere udmunder sig i monteringen af håndblæseren, som der skal føres strøm til. Hvis man ønsker at have papir på sit toilet, skal en papirdispenser ofte monteres, hvilket gøres forholdsvis nemt. Derimod er der vedligeholdelse i form af, at dispenseren løbende skal fyldes op med papir, og der skal tømmes for papiraffald. Der kan både fås almindelige og elektroniske papirdispensere. De almindelige dispensere, fx Katrin System Towel, har en såkaldt autocut-funktion, som skærer papiret over automatisk, når det hives ud af dispenseren. De elektroniske, og ofte berøringsfrie, papirdispensere kører derimod på batterier. Hvis man vil vælge den elektroniske variant, anbefaler vi, at man bruger genopladelige batterier.

Vælger man en papirdispenser med papir lavet af nyfiber, vil man opleve, at man skal tømme for affald mindre end normalt. Papir produceret af nyfiber har nemlig en meget høj sugeevne, hvorfor der skal mindre papir til at tørre hænderne.

Papir og miljøet

Tidligere anså man brugen af papir, som værende et miljøproblem. I dag er langt det meste papir mærket med enten EU Blomsten eller Svanen, hvilket betyder, at papiret er produceret med omtanke på miljøet. Man skal derfor ikke længere være bange for, at regnskoven er blevet fældet som en del af papirproduktionen, når man køber papir. Storleverandører af papirvarer, såsom Katrin, benytter sig af skovområder i Sverige, hvor der konstant plantes nye træer, for at have træ til senere produktion.

Anbefalinger til at øge niveauet for håndhygiejne

Vælg derfor papir, hvis du ønsker at dine kollegaers eller kunders håndhygiejne skal være i top, når de forlader toiletfaciliteterne. Overvej at skifte din håndaftørrer ud eller suppler den med papir til håndaftørring, hvis der ikke allerede er den mulighed på toilettet. Vælg ligeledes papirvarer fra en bæredygtig leverandør, næste gang du skal indkøbe papirvarer til din virksomhed eller dit hjem. 

Kilder:

Toiletrapporten 2016: http://thehandeffect.com/dk/wp-content/uploads/sites/5/2016/06/mt_dk.pdf 

Artikel fra Videnskab: http://videnskab.dk/krop-sundhed/handtorrere-spreder-bakterier-i-stor-stil 

Artikel fra Medical Daily: http://www.medicaldaily.com/keep-it-clean-washing-your-hands-hand-dryers-paper-towels-382554 

Forskningsartikel: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jam.13014/full